СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА

Mērījumi
Nodot ekpluatācijā privātmāju:Elektriskie mērījumi ir nepieciešami pieņemot ekspluatācijā jaunas būves. To nosaka ministru kabineta noteikumi pie būves nodošanas ekspluatācijā. Atzinumu un elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju no sertificētiem elektrospeciālistiem pieprasa vietējā būvvalde pie objekta pieņemšanas ekspluatācijā.Veikt pārbaudi reizi 10 gados 
Piedāvājam veikt elektroinstalācijas pakalpojumus.
Visu veidu elektromontāžas darbi  (gaisvadu līnijas, kabeļu līnijas, visu veidu būvju elektroinstalācija, zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība);automātikas un elektropiedziņas montāža;elektrosadaļu un metālizstrādājumu izgatavošana;ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, telefonu, televīzijas un datoru tīklu montāža;elektrotehniskie mērījumi;būvuzraudzība.
Projektešana
Gaismas un apskaņošanas projektu izstrāde un realizēšana, tehniskie risinajumi izmantojot mūsdienīgās tehnoloģijas un materiālus, kvalificēti instalācijas darbi, iekārtu montāža un regulēšana.Apkalpošana, profilakse un iekārtu modernizācija.